02 FİTİL SİSTEM
Buluşun Amacı

- Söz konusu buluş en genel haliyle plise sinekliklerde kullanılan profil üzerinde oluşturulan dolgu elemanı kanalına, dolgu elemanı irtibatlandırılmasıyla oluşturulan güvenliği ve mukavemeti arttırılmış bir plise sineklik yapılanması ile ilgilidir.
- Buluşun amacı, profil üzerinde oluşturulan teknik yenilik sayesinde dolgu elemanının profile konumlanmasını sağlaması ve böylece dış etkenlere karşı mukavemeti arttırarak güvenliği arttırmasıdır.
- Buluşun bir diğer amacı, dış etkenlerden dolayı profilden kurtulan tülleri dolgu elemanı sayesinde rayda tutmasıdır. Böylece ortaya çıkacak olumsuzlukları engellemesidir.
- Bahsedilen amaçlar doğrultusunda, mevcut yapılanmalardaki olumsuzlukları gideren buluş, kapalı alanlarda, pencere ve kapıların ön kısmına irtibatlandırılan, sinek, arı, böcek gibi haşerelerin mekana girmesini engelleyen buluşu oluşturan ve diğer unsurların üzerine irtibatlandırıldığı profil, bahsedilen profil üzerine herhangi bir kısma yerleştirilen, mukavemet için ve güvenlik için oluşturulmuş dolgu elemanı ve bahsedilen profil üzerinde, bahsedilen dolgu elemanının konumlanması için oluşturulmuş dolgu elemanı kanalı içeren plise sineklik yapılanmasıdır.
- Söz konusu buluş, mevcut haliyle ve basit yapısıyla sektörde tercih edilen bir ürün haline gelecektir. Böylelikle ticari bir başarı sağlayacaktır.

Mevcut Kullanılan Teknik ve Zorlukları

- Günümüzde kapalı mekânlarda kapılara ve pencerelere irtibatlandırılan, sinek, böcek, arı vb. haşeratların mekâna girmesini engellemek için oluşturulan plise sineklikler üretilmektedirler.
- Mevcut teknikteki plise sineklik profilleri düz tasarlanmakta ve üzerinde hiçbir teknik yenilik oluşturulmamaktadır.
- Mevcut teknikteki plise sinekliklerde alt ve üst profille plise tül arasında boşluk kalmaktadır ve bu boşluktan mekâna haşereler nüfuz etmektedir. Bu durum kullanıcıları mağdur etmektedir.
- Mevcut teknikte kullanılan plise sinekliklerde çift kanat, gezer sistemde rüzgar tutucuların kullanılamaması, özellikle rüzgarlı bölgelerde tülün profilden ayrılmasına sebep olmakta ve haşerelerin bu açık alandan mekana girmesi gibi olumsuz sonuç doğurmaktadır.
- Sonuç olarak, mevcut teknikte var olan yukarıda belirtilen problemlerin çözümü için, , kullanışlı, güvenliği ve mukavemeti arttırılmış plise sinekliklerde bir geliştirme yapmayı zorunlu kılmıştır.

Top